Dan sigurnog interneta 2014

Dan sigurnijeg interneta 2024

Bosna i Hercegovina

Učinili smo internet boljim zajedno

Ponovite i na pitanjima 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godine.
Broj rješavanja kviza

21226

Broj točnih (>=80%) rješavanja

11472

Pravila izvlačenja nagrada

Nagrade se dodjeljuju slučajnim odabirom između onih takmičara koji su kviz riješili sa 80% ili više tačnih odgovora do 19 sati na dan kviza. Popis sretnih dobitnika za Bosnu i Hercegovinu biti će objavljen 07.02.2024. na www.sigurnodijete.ba i Facebook stranici Sigurno dijete.

Nagrade© Centar za nestalu i zlostavljanu djecu 2024