Materijali


Link – Djeca i mladi

Društvena igra – PDF

Radna bilježnica – Sigurni s Neticom – PDF

Radna bilježnica za djecu osnovnoškolske dobi – PDF 

Slikovnica – Sigurni s Neticom – PDF 

Link na Netica.hr 

Link na aplikaciju Ne e-nasilju 

Link – Profesori i stručnjaci 

Online radna bilježnica “Smjernice za postupanje u slučaju E-nasilja” – PDF 

Program prevencije elektroničkog nasilja – Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje – PDF 

Smjernice o postupanju u slučaju elektroničkog nasilja – PDF 

Link na Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti  

Link na SINI platformu (webinari + članci) 

Link na Konferenciju – Igralište novog doba  

Link – Promotivni materijali

10 pitanja o sigurnosti – KVIZ – PDF

5 savjeta za sigurno korištenje interneta – PDF 

Be cool @ school – letak – PDF 

Poster – Netica – PDF 

Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje – PDF

Link na video #lijepariječ 

Link na video Isprepletena priča 

Link na video Project Arachnid